MIDAC: TRENDSETER
Kompanija MIDAC pojavila se na tržištu 1989-te godine i držala korak sa inovacijama u svojoj oblasti. Ova savremena kompanija projektovana je i izgrađena za smeštaj cijele proizvodne linije, magacina, kancelarija i laboratorija za testiranje i razvoj. Razvoj novih tehnologija i stalno usavršavanje pozicionirao je kompaniju MIDAC na mjesto svjetskog lidera. Godine 1992. MIDAC počinje proizvodnju snažnih olovnih automobilskih baterija. Ovo je praćeno dizajnom i proizvodnjom stacionarnih (stand-by) baterija, zasnovano na istraživanjima i razvoju kombinovanjem tradicionalnih tipova olovnih i hermetički zatvorenih baterija.

Midac zasniva svoju filozofiju na:

  • – Stalnim tehnološkim inovacijama zasnovanim na znanju i iskustvima iz prošlosti, kao i istraživanjima koja su uzimaju u obzir optimalno korištenje energije,
  • – Vrhunski kvalitet proizvodnje fabrika postiže se obavljanjem beskompromisne kontrole kvaliteta i korišćenjem izabranih materijala i komponenti,
  • – Organizaciona efikasnost nastala međusobnom saradnjom, veštinom i fleksibilnošću proizvodnje,
  • Ekološka svijest, uključujući recikliranje materijala u cilju pomoći i očuvanja životne sredine, i
  • MIDAC vrši laboratorijske testove na sirovinama (fizičke i hemijske) i gotovim proizvodima (mehaničke, funkcionalne i druge) u cilju da ponudi maksimalnu pouzdanost proizvodnje.
Shodno svom istraživanju u oblasti akumulacije i eksplataciji energije, MIDAC je započeo i sada proizvodi inovativne baterije za nove tržišne oblasti, telekomunikacije, alternativne energije, hitne sisteme, nautičke i druge specijalne namene. Zato je MIDAC u stanju da se takmiči sa vodećim proizvođačima u svakoj oblasti primjene baterija. Snaga kompanije poput MIDAC-a, dakle, leži u njenoj efikasnosti i dinamici, podržanoj od strane naprednog informacionog sistema koji omogućava da se drže u korak sa globalnim tržišnim promenama.

 

MIDAC PROIZVODI U FABRICI SOAVE

Olovno kiselinske baterije:

  • Starter,
  • Pogonske,i
  • Stacionarne.

Vizija: strast, posvećenost, inovacija i put do savršenstva.

Ciljevi: postati evropski lider u proizvodnji akumulatora, poštujući životnu sredinu, promovišući italijanski brend i stvarajući pravu vrednost za sve zainteresovane strane.

 

Svi Midac akumulatori su proizvedeni u skladu s najvišim svjetskim standardima proizvodnje i kvalitete.
Pb / Ca, tehnologija bez potrebe za održavanjem, koristi se i za europska i azijska vozila kao i za sva hibridna vozila. SHD tehnologija se koristi za baterije montirane na kamione i strojeve za zemljane radove. Midac akumulatori su visokih performansi sa 30% početne struje u bilo kojem stanju koji pružaju sve što treba za vozila sa Start & Stop uređajem te pružaju hi-tech pomoć vozaču u svakom trenutku.

Autodijelovi Eksprom doo je zastupnik Midac akumulatora u BIH